Pragnienie modlitwy

Pojawia się pragnienie modlitwy. A może „pragnienie modlitwy” jest modlitwą???   Czy jest możliwe chodzenie bez pragnienia chodzenia? Czy można mówić bez pragnienia mówienia/rozmawiania? Czym byłoby spotkanie bez pragnienia spotkania? Czym jest jedzenie bez pragnienia jedzenia/łaknienia? Czy może zaistnieć istnienie bez pragnienia istnienia?  

CZĘŚĆ BOLESNA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICA I – MODLITWA W OGRÓJCU Jaka jest moja wrażliwość? Co myślę, kiedy widzę modlących się ludzi? Czy chcę ich widzieć, czy chcę słyszeć słowa modlitwy? Czy szanuję miejsca przeznaczone na spotkania z Bogiem? Czy modlę się? Zamknij moje wargi, jeśli zamiast słów miłości – będę wypowiadać słowa nienawiści. TAJEMNICA II – BICZOWANIE PANA JEZUSA… Read More CZĘŚĆ BOLESNA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

pielgrzymka wiary aż do Krzyża

Kościół wzmocniony obecnością Chrystusa (por. Mt 28, 20) pielgrzymuje w czasie do końca wieków, idąc na spotkanie Pana, który przychodzi; ale na tej drodze — pragnę to wyraźnie podkreślić — kroczy śladami wędrówki odbytej przez Maryję Dziewicę, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża”   Encyklika Redemptoris… Read More pielgrzymka wiary aż do Krzyża

„TAK” albo „NIE” – będziesz zimny albo gorący

Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.  (Ap  3, 15-16)   Człowiek może wszystko udowodnić, wszystko wytłumaczyć. Nawet może udowodnić na podstawie Pisma Świętego, że „Boga nie ma”. Wszystko zależy, od… Read More „TAK” albo „NIE” – będziesz zimny albo gorący

status pielgrzyma

Radość, w odróżenieniu od zwykłej przyjemności czy rozweselenia, podkreśla nasz status pielgrzyma, zawsze przypomina nam o naszych pragnienieniach i rozbudza je. Najlepsze, co mamy, to nasze pragnienia. C.S. LEWIS, LIST Z 5 LISTOPADA 1959 Źródło: J. Forest, Pielgrzymowanie jako droga przez życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.