JESTEM

JESTEM  Jestem w Bractwie św. Jana Pawła II. Uroczyste zaprzysiężenie odbyło się w trakcie uroczystości odpustowych 22 października w Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.   Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. (Ks. Rodzaju 22:11) Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz… Read More JESTEM

opiekuje się braćmi Syna swego

„To zaś macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski (jak głosi Sobór Watykański II) trwa nieustannie — poczynając od aktu zgody, którą przy zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod krzyżem aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje… Read More opiekuje się braćmi Syna swego

droga do domu Ojca

Dzięki tej szczególnej więzi, jaka łączy Bogarodzicę z Kościołem, rozjaśnia się zarazem tajemnica owej „niewiasty”, która od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju aż do Apokalipsy towarzyszy objawieniu zbawczych zamiarów Boga w stosunku do ludzkości. Maryja bowiem, obecna w Kościele jako Matka Odkupiciela, po macierzyńsku uczestniczy w owej „ciężkiej walce przeciw mocom ciemności”, jaka toczy się w… Read More droga do domu Ojca

charakter zewnętrzny i wewnętrzny

Sobór Watykański II mówi o Kościele pielgrzymującym, czyniąc analogię z Izraelem Starego Przymierza wędrującym przez pustynię. Ma więc owo pielgrzymowanie charakter także zewnętrzny: widzialny w czasie i przestrzeni, w której historycznie się dokonuje. Kościół bowiem ma „rozprzestrzenić się na wszystkie kraje” i dlatego „wchodzi w dzieje ludzkie, wykraczając równocześnie poza czasy i granice ludów”. Jednakże… Read More charakter zewnętrzny i wewnętrzny

Pragnienie modlitwy

Pojawia się pragnienie modlitwy. A może „pragnienie modlitwy” jest modlitwą???   Czy jest możliwe chodzenie bez pragnienia chodzenia? Czy można mówić bez pragnienia mówienia/rozmawiania? Czym byłoby spotkanie bez pragnienia spotkania? Czym jest jedzenie bez pragnienia jedzenia/łaknienia? Czy może zaistnieć istnienie bez pragnienia istnienia?  

CZĘŚĆ BOLESNA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

TAJEMNICA I – MODLITWA W OGRÓJCU Jaka jest moja wrażliwość? Co myślę, kiedy widzę modlących się ludzi? Czy chcę ich widzieć, czy chcę słyszeć słowa modlitwy? Czy szanuję miejsca przeznaczone na spotkania z Bogiem? Czy modlę się? Zamknij moje wargi, jeśli zamiast słów miłości – będę wypowiadać słowa nienawiści. TAJEMNICA II – BICZOWANIE PANA JEZUSA… Read More CZĘŚĆ BOLESNA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO